top of page

Hei der! Velkommen til HOA!

 

Før du bestiger reisen til SELVET på vår ydmyke koselige Shala, vennligst les følgende viktige uttalelse nøye.

 

Våre guider og tilretteleggere er opplært og sertifisert til å ta forholdsregler under økten slik at du kan øve i et trygt og støttende miljø.  

 

Du inviteres til å nærme deg praksisen din entusiastisk, men du er til syvende og sist ansvarlig for din egen personlige helse og sikkerhet. Det er viktig at du tar godt vare på deg selv når du bestemmer din egen evne til å utføre stillingene som tilbys i økten og ikke forverre eksisterende skader.

 

Informer alltid guidene/tilretteleggerne om eventuelle skader eller medisinske tilstander du måtte ha, eller hvis du er gravid eller nylig har hatt operasjoner. I tilfelle vi har vikarveileder/tilrettelegger er det ditt ansvar å varsle lærerne om nevnte forhold.

 

Hvis du er i tvil om noen av øktene på House of Ascend, HOA passer for deg, eller hvis du har noen spesiell skade eller tilstand, vennligst kontakt legen din før du starter praksisen. All personlig informasjon som samles inn er konfidensiell og vil ikke bli delt.

 

House of Ascend, HOA og våre ansatte er ikke ansvarlige for uhell, skader eller tap av liv som kan oppstå i løpet av, eller som et resultat av, deltakelse i noen aktivitet som tilbys av House of Ascend, HOA. House of Ascend, HOA forbeholder seg også retten til med absolutt skjønn å nekte inngang og/eller deltakelse i en hvilken som helst økt.   

 

Ved å klikke på knappen "Jeg godtar" nedenfor, betyr det at du har lest ovenstående og godtar å holde House of Ascend, HOA og våre ansatte skadesløse mot handlinger, prosedyrer, forpliktelser, krav, skader og utgifter fra enhver part, uansett hva som oppstår som følge av eller i forbindelse med ovennevnte aktiviteter.

 

Namasté!

bottom of page